DrivePAR - Kraft Engineering

Kraft
Idź do spisu treści

Menu główne:

FALOWNIKI > HANNING


DrivePAR jest firmowym oprogramowaniem firmy HANNING do sterowania pracą przetwornic DriveCCI i DriveLPI z poziomu PC (system operacyjny Windows).Do dyspozycji użytkownika jest 6 rodzajów programowalnych paneli funkcyjnych, umożliwiających dostęp do wszystkich parametrów i funkcji kontrolnych falownika:


 PRZYCISK : umożliwia jednorazową zmianę stanu parametru wewnątrz falownika (np. skasowanie błędów).

 PRZEŁĄCZNIK :   umożliwia przełączenie parametru falownika do jednego z dwóch stanów.

 WARTOŚĆ :   umożliwia wprowadzenie wartości parametru falownika (np. prędkości obrotowej).

 SUWAK :   umożliwia wygodne zadawanie wartości parametru poprzez przesuwanie suwaka lub wprowadzając daną z klawiatury PC.

 BITLISTA :   umożliwia ustawianie i wyświetlanie bieżącego stanu parametrów bitowych falownika. 

Jednocześnie może być ustawiana dowolona liczba z możliwych do wyboru bitów.

 POLE SELEKCJI :   

umożliwia ustawienie i wyświetlanie stanu parametrów bitowych falownika. 

W odróżnieniu od panelu BITLISTA możliwe jest ustawienie tylko jednego z możliwych do wyboru bitów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego